Wizyta pierwszorazowa:

Charaktertystyka

Wizyta podczas, której odbywa się założenie dokumentacji dziecka, zapoznanie z historią zdrowia i chorób dziecka, badanie fizykalne, planowanie diagnostyki i leczenia, wypisanie recept i zaleceń lekarskich, wystawianie opieki nad dzieckiem chorym.

Koszt oraz czas trwania:

 • 150 zł – konsultacja pierwszego dziecka
 • 80 zł – konsultacja kolejnego dziecka/rodzeństwa

Przybliżony czas konsultacji jednego dziecka ok. 30 min.

Wizyta pediatryczna:

Charaktertystyka

Wizyta z dzieckiem chorym lub innym problemem zdrowotnym po wizycie pierwszorazowej, w trakcie której odbywa się zebranie wywiadu, badanie fizykalne, ustalenie diagnostyki i leczenia, wypisanie recept i zaleceń lekarskich, wypisanie opieki nad dzieckiem chorym, planowanie wizyty kontrolnej w trakcie leczenia.

Koszt oraz czas trwania:

 • 100 zł – konsultacja pierwszego dziecka
 • 70 zł – konsultacja każdego kolejnego dziecka

Przybliżony czas konsultacji jednego dziecka ok. 30 min.

Wizyta kontrolna:

Charaktertystyka

Wizyta do 7 dni od wizyty pediatrycznej z dzieckiem chorym lub innym problemem zdrowotnym.

Koszt oraz czas trwania:

 • 70 zł – konsultacja jednego dziecka
 • 50 zł – konsultacja każdego kolejnego dziecka

Przybliżony czas konsultacji jednego dziecka ok. 20 min.

Wizyta pediatryczna z badaniem USG płuc:

Charaktertystyka

Ocena zmian w płucach w przypadku infekcji układu oddechowego oraz kompleksowa porada pediatryczna.

Koszt oraz czas trwania:

 • 200 zł

Przybliżony czas wizyty ok. 40 min.

USG płuc:

Charaktertystyka

Wizyta podczas, której wykonywane jest badanie obrazowe płuc z jego opisem i wnioskami. Wizyta nie obejmuje porady lekarskiej

Koszt oraz czas trwania:

 • 100 zł

Przybliżony czas USG ok. 30 min.

Wizyta patronażowa:

Charaktertystyka

Wizyta w pierwszych 4 tygodniach życia  noworodka w trakcie, której odbywa się zebranie wywiadu prenatalnego i po urodzeniu, badanie fizykalne z kontrolą masy ciała, pomiary obwodów głowy i klatki piersiowej, pomiary długości ciała. Omówienie żywienia i pielęgnacji noworodka, aktualnego kalendarza szczepień.

Koszt oraz czas trwania:

 • 150 zł

Przybliżony czas trwania wizyty ok. 30  min.

Ocena i konsultacja wyników badań:

Koszt oraz czas trwania:

 • 80 zł

Przybliżony czas trwania konsultacji ok. 20 min.

Wizyta celem wystawienia recepty lub innych dokumentów medycznych:

Koszt oraz czas trwania:

 • 80 zł

Przybliżony czas trwania wizyty ok. 10 min.